💥 Nơi bắt đầu của mọi giao dịch tuyệt vời!

👍 Chuyên trang bán S.P của các Đại lý/NPP hàng đầu.

🤝 Hãy bán hàng cùng chúng tôi! Xem thêm

Đang cập nhật sản phẩm

đang trong giai đoạn hoàn thiện

Van

Van

(0 products)

Chức năng của van trong hệ thống lạnh là gì?

Van đóng vai trò rất quan trọng trong ngành điện lạnh. Có rất nhiều loại van tùy theo mục đích và chức năng của chúng trong hệ thống nhưng chức năng cơ bản của van là bộ phận điều khiển và phân phối môi chất lạnh trong hệ thống, bằng cách: mở, đóng, điều chỉnh, chuyển hướng, ngăn chặn dòng chảy ngược, điều chỉnh điện áp, giảm áp shunt hoặc tràn v.v... để đảm bảo an toàn và hiệu năng của hệ thống. Tùy theo mục đích và chức năng, van được chia thành các loại chính sau:

1. Loại cắt: chủ yếu được sử dụng để cắt hoặc kết nối dòng môi chất lạnh. Chẳng hạn như van cổng, van cầu, van bi, van bướm, van điện từ.
2. Loại một chiều: được sử dụng để ngăn dòng chảy ngược trong hệ thống.
3. Loại điều chỉnh: điều chỉnh áp suất và lưu lượng của môi chất lạnh. Chẳng hạn như van tiết lưu, bộ điều chỉnh áp suất dầu.
4. Loại an toàn: khi áp suất môi chất lạnh vượt quá giá trị quy định thì van sẽ xả môi chất lạnh thừa nhằm đảm bảo an toàn cho hệ thống đường ống và thiết bị. Chẳng hạn như van an toàn.
5. Loại phân phối: thay đổi hướng dòng chảy môi chất lạnh và phân phối môi chất lạnh. Chẳng hạn như van ba chiều, van chuyển hướng, van trượt.
6. Các ứng dụng đặc biệt khác như van thimble, bộ lọc v.v...

View as

No products found

Compare /8

Loading...