💥 Nơi bắt đầu của mọi giao dịch tuyệt vời!

👍 Chuyên trang bán S.P của các Đại lý/NPP hàng đầu.

🤝 Hãy bán hàng cùng chúng tôi! Xem thêm

Đang cập nhật sản phẩm

đang trong giai đoạn hoàn thiện

Ra mắt dầu lạnh “Universal”

Ra mắt dầu lạnh “Universal”

NHẬT BẢN: Một nhà sản xuất dầu bôi trơn của Nhật Bản đã tung ra một loại dầu làm lạnh khoáng mà công ty tuyên bố là tương thích với phần lớn các chất làm lạnh.

Sunice Hybrid, được phát triển bởi Japan Sun Oil Co có trụ sở tại Tokyo, được cho là phù hợp để sử dụng với chất làm lạnh HFC và HFO. Những loại được liệt kê cụ thể bao gồm R32, R134a, R404A, R407C, R410A, R407H, R449A, R454C, R513A, R1234ze và R1234yf.

Công ty cho biết nó cũng có thể được sử dụng với CO2 nhưng không thể sử dụng với amoniac và “không được khuyến khích” sử dụng với R600a (isobutane) và R290 (propane).

Ngoài ra, người ta nói rằng Sunice Hybrid có thể được sử dụng trong hầu hết mọi hệ thống lắp đặt, bất kể nhiệt độ máy nén hoặc nhiệt độ bay hơi, vốn đang sử dụng dầu POE, PAG và PVE. Nó có sẵn ở hai độ nhớt – 32 và 46.

Leave a comment

Please note: comments must be approved before they are published.